PTJ Dental Nybro

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Bangatan 8
38240 Nybro
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 42% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 410 kr

90 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 145 kr

235 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 630 kr

655 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 125 kr

945 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 245 kr

2 075 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 978 kr

853 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 533 kr

1 813 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 885 kr

885 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 915 kr

1 950 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 503 kr

663 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 768 kr

1 028 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 285 kr

70 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 275 kr

160 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 400 kr

75 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

19 145 kr

7 060 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

41 525 kr

14 980 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

20 348 kr

9 233 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

32 935 kr

14 200 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

32 696 kr

13 546 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

68 285 kr

29 580 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

41 044 kr

15 774 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

88 655 kr

42 335 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 943 kr

318 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 020 kr

990 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 200 kr

265 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

510 kr

105 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 445 kr

290 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 895 kr

10 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

820 kr

90 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 040 kr

85 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

420 kr

20 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

645 kr

60 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

68 kr

8 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

985 kr

100 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

690 kr

115 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

355 kr

145 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

565 kr

200 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

830 kr

190 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

260 kr

65 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

430 kr

40 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

380 kr

70 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

760 kr

170 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 165 kr

250 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

567 kr

122 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 025 kr

195 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 970 kr

740 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

530 kr

55 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

250 kr

60 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

260 kr

220 kr under referenspris

322

Stegvis exkavering

1 440 kr

215 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

590 kr

0 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 165 kr

15 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 735 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

360 kr

5 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

3 490 kr

1 380 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 365 kr

205 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 265 kr

610 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

Saknas

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 155 kr

740 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 025 kr

470 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 165 kr

85 kr under referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 155 kr

250 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 174 kr

1 114 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 000 kr

4 570 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

12 000 kr

7 005 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 500 kr

655 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

16 000 kr

9 090 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 750 kr

460 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

6 000 kr

3 945 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 865 kr

2 075 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 465 kr

4 650 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 635 kr

1 260 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

3 185 kr

1 820 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 195 kr

1 030 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

69 545 kr

31 415 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

55 545 kr

22 300 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 140 kr

30 kr under referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 215 kr

10 kr under referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

8 320 kr

3 465 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 965 kr

4 735 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 565 kr

1 010 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

6 275 kr

1 360 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3 960 kr

250 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 810 kr

335 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5 790 kr

175 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 730 kr

610 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 180 kr

190 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 210 kr

335 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 210 kr

330 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 505 kr

225 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

4 805 kr

805 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 615 kr

790 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 380 kr

555 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

965 kr

300 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 445 kr

395 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 925 kr

635 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 445 kr

595 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 925 kr

680 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 400 kr

740 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 480 kr

595 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

755 kr

155 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 955 kr

1 700 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 955 kr

3 100 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 830 kr

400 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 925 kr

280 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 235 kr

860 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 780 kr

745 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 925 kr

1 295 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 775 kr

165 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

7 965 kr

2 325 kr över referenspris

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

1 500 kr

900 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

Saknas

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 295 kr

1 705 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 610 kr

2 765 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

960 kr

550 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 570 kr

210 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 355 kr

580 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 655 kr

540 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 585 kr

290 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen