Limhamns tandläkargrupp/Lindstrom Dental AB

Vårdgivare Lindstrom Dental AB

Besöksadress
Geijersgatan 8
21618 Limhamn
Epostadress
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 32% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 270 kr

25 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 240 kr

365 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 495 kr

635 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 700 kr

605 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 170 kr

1 165 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 710 kr

665 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 525 kr

2 070 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 785 kr

980 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 085 kr

2 515 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 730 kr

1 080 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 145 kr

1 710 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 175 kr

85 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 010 kr

125 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 215 kr

25 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

19 650 kr

8 035 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

43 250 kr

17 735 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

21 050 kr

10 365 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

24 850 kr

9 465 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

33 900 kr

15 485 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

43 100 kr

18 795 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

86 800 kr

42 250 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 055 kr

490 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 735 kr

1 865 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 150 kr

250 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

600 kr

210 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 300 kr

190 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 100 kr

295 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

690 kr

0 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

955 kr

60 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

550 kr

0 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

75 kr

15 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 045 kr

195 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

750 kr

200 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

285 kr

80 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

450 kr

100 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

850 kr

405 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

600 kr

55 kr under referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

2 500 kr

1 400 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

1 050 kr

375 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 950 kr

915 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 250 kr

915 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

2 550 kr

915 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2 850 kr

915 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

545 kr

95 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

320 kr

30 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

Saknas

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

900 kr

35 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

565 kr

140 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

980 kr

180 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 900 kr

720 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

510 kr

60 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

245 kr

65 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

580 kr

25 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 085 kr

0 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 815 kr

185 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

990 kr

125 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 380 kr

265 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 280 kr

695 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

385 kr

60 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 850 kr

1 575 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 650 kr

1 280 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 805 kr

645 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 380 kr

510 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 600 kr

1 655 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

9 250 kr

5 955 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 035 kr

455 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

11 850 kr

7 055 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

4 000 kr

2 230 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

15 500 kr

8 865 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 850 kr

1 485 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 335 kr

1 220 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 705 kr

630 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 500 kr

3 055 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 500 kr

3 950 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 850 kr

1 565 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 850 kr

270 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 550 kr

1 235 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 850 kr

1 730 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

71 500 kr

34 840 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

900 kr

605 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

6 176 kr

3 051 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 950 kr

830 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 562 kr

387 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 250 kr

770 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 250 kr

655 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 500 kr

8 835 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 500 kr

4 550 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

5 500 kr

1 910 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 235 kr

670 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 335 kr

1 040 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 435 kr

1 045 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 850 kr

975 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 375 kr

535 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 150 kr

305 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 750 kr

520 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

5 850 kr

2 010 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

3 500 kr

2 420 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 550 kr

875 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 000 kr

795 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

820 kr

185 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 265 kr

255 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 550 kr

310 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 100 kr

285 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 550 kr

355 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 035 kr

440 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 550 kr

740 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

1 150 kr

575 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 850 kr

1 845 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 850 kr

3 185 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 125 kr

835 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 500 kr

920 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 950 kr

1 665 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 265 kr

175 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 650 kr

1 045 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

7 480 kr

6 240 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

7 515 kr

5 920 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

6 500 kr

2 685 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

Saknas

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 355 kr

2 975 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

17 050 kr

4 170 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 550 kr

1 885 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

10 450 kr

3 215 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

440 kr

45 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 380 kr

75 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 900 kr

235 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 275 kr

245 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

4 500 kr

1 385 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta