Limhamns tandläkargrupp/Lindstrom Dental AB

Vårdgivare Lindstrom Dental AB

Besöksadress
Geijersgatan 8
21618 Limhamn
Webbsida
Mailadress

Mottagningen har 48% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 368 kr

48 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 365 kr

455 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 845 kr

870 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 255 kr

1 075 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 566 kr

2 396 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 267 kr

1 142 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 663 kr

2 943 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 649 kr

1 649 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 579 kr

3 614 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 304 kr

1 464 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 346 kr

2 606 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 263 kr

48 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 195 kr

80 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 393 kr

68 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

21 615 kr

9 530 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

47 575 kr

21 030 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

23 155 kr

12 040 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

32 945 kr

14 210 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

36 190 kr

17 040 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

64 504 kr

25 799 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

46 310 kr

21 040 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 261 kr

636 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 309 kr

2 279 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 265 kr

330 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

660 kr

255 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 430 kr

275 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 310 kr

425 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

730 kr

0 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 166 kr

211 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

325 kr

75 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

605 kr

20 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

83 kr

23 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 150 kr

265 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

825 kr

250 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

314 kr

104 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

495 kr

130 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

1 089 kr

449 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

698 kr

238 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

2 145 kr

1 065 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 475 kr

1 085 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

2 805 kr

1 100 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3 135 kr

1 115 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

352 kr

42 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

Saknas

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

622 kr

177 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 078 kr

248 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 090 kr

860 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 239 kr

399 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

475 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

270 kr

80 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

2 850 kr

1 625 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

638 kr

48 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 150 kr

0 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 997 kr

262 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 518 kr

358 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 508 kr

853 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

424 kr

36 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 335 kr

1 920 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

6 215 kr

1 660 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

3 086 kr

836 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 513 kr

608 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 060 kr

2 000 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

10 175 kr

6 745 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 750 kr

1 105 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

13 035 kr

8 040 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 850 kr

2 005 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

15 950 kr

9 040 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

4 850 kr

2 385 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 869 kr

1 579 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 268 kr

468 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 650 kr

3 860 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 550 kr

4 735 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 235 kr

1 860 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 805 kr

1 440 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

3 135 kr

1 970 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

65 689 kr

29 199 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

53 284 kr

20 039 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

23 500 kr

7 900 kr över referenspris

878

Förankringselement täckprotes, per styck

660 kr

355 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 338 kr

128 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

2 145 kr

975 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

2 145 kr

920 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 475 kr

930 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 475 kr

815 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

14 850 kr

9 995 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 650 kr

5 420 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

14 850 kr

12 475 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

12 650 kr

7 795 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 850 kr

2 295 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

6 820 kr

1 905 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 659 kr

949 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 869 kr

1 394 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 079 kr

1 464 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 535 kr

1 415 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 096 kr

106 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 513 kr

638 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 408 kr

528 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 925 kr

645 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

6 642 kr

2 642 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 005 kr

1 180 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 795 kr

1 500 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

1 650 kr

830 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

902 kr

237 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 677 kr

627 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 990 kr

700 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 518 kr

668 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 990 kr

745 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 524 kr

864 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 913 kr

1 028 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 920 kr

2 665 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 635 kr

3 780 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

3 035 kr

1 390 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 345 kr

1 970 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

4 450 kr

2 415 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 025 kr

365 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 392 kr

257 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 078 kr

448 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

8 228 kr

6 938 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

8 850 kr

7 190 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 143 kr

1 173 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 079 kr

1 489 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 791 kr

3 946 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

12 705 kr

2 640 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

12 705 kr

2 640 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

11 495 kr

3 960 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

3 190 kr

415 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

5 280 kr

1 160 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket