Centrumtandläkarna/Tandläkare Oscar Gustafsson AB

Vårdgivare Tandläkare Oscar Gustafsson AB

Besöksadress
Norra Strömgatan 9
44131 Alingsås
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 12% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

945 kr

70 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

2 900 kr

40 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 320 kr

225 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 310 kr

305 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 160 kr

115 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 165 kr

710 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 140 kr

335 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

10 500 kr

930 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 055 kr

405 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

7 760 kr

325 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 060 kr

30 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 170 kr

285 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

1 850 kr

340 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

14 100 kr

2 485 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

31 100 kr

5 585 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

16 850 kr

6 165 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

17 275 kr

1 890 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

28 150 kr

9 735 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

52 090 kr

14 870 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

35 950 kr

11 645 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 665 kr

100 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 035 kr

165 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

900 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

390 kr

0 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 110 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

895 kr

0 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

130 kr

160 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

290 kr

260 kr under referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

75 kr

15 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

890 kr

40 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

Saknas

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

245 kr

40 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

375 kr

25 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

670 kr

55 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

210 kr

25 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

305 kr

60 kr under referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

310 kr

20 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

580 kr

25 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

920 kr

55 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

480 kr

55 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

820 kr

20 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 230 kr

50 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

500 kr

50 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

220 kr

40 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

410 kr

145 kr under referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 150 kr

65 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

360 kr

20 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 200 kr

85 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 750 kr

165 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

450 kr

5 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 400 kr

125 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

920 kr

50 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 900 kr

955 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 850 kr

2 555 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 650 kr

70 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

9 050 kr

4 255 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1 950 kr

180 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

12 550 kr

5 915 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 550 kr

185 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 175 kr

1 730 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 200 kr

650 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 875 kr

590 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 810 kr

495 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 120 kr

0 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

44 850 kr

12 890 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 100 kr

60 kr under referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 200 kr

75 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

12 000 kr

4 345 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

500 kr

115 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

860 kr

260 kr under referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 275 kr

100 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 580 kr

100 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 800 kr

205 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

9 500 kr

4 835 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

9 490 kr

2 540 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

9 450 kr

7 165 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

8 150 kr

3 485 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3 800 kr

235 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 400 kr

105 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5 600 kr

210 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Saknas

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

890 kr

50 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

850 kr

5 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 230 kr

0 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 850 kr

175 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 850 kr

175 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 400 kr

195 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

790 kr

155 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 130 kr

120 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 340 kr

100 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

920 kr

105 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 420 kr

225 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 695 kr

100 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 810 kr

0 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

575 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

6 700 kr

695 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5 600 kr

935 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 680 kr

100 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 900 kr

615 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

1 955 kr

0 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

680 kr

75 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

7 150 kr

5 910 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 120 kr

305 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 720 kr

350 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

12 125 kr

745 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

395 kr

0 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

2 950 kr

285 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

3 165 kr

0 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen