Skara Tandvård/Hussein Monati AB

Vårdgivare Hussein Monati AB

Besöksadress
Kämpagatan 1
53236 Skara
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 43% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 426 kr

181 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 115 kr

240 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 628 kr

768 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 924 kr

829 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 179 kr

1 174 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 623 kr

578 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 736 kr

2 281 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 545 kr

1 740 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 126 kr

3 556 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 619 kr

1 969 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 573 kr

2 138 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 025 kr

65 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

Saknas

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 303 kr

113 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

19 383 kr

7 768 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

42 811 kr

17 296 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

17 231 kr

6 546 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

23 677 kr

8 292 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

29 209 kr

10 794 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

38 035 kr

13 730 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

49 180 kr

4 630 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 228 kr

663 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 202 kr

332 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 213 kr

313 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

520 kr

130 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 282 kr

172 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 000 kr

195 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

913 kr

223 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 213 kr

318 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

290 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

593 kr

43 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

80 kr

20 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 133 kr

283 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

762 kr

212 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

382 kr

177 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

578 kr

228 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

650 kr

205 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

492 kr

163 kr under referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 734 kr

699 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

531 kr

81 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

254 kr

69 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

388 kr

23 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

405 kr

115 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

536 kr

19 kr under referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 172 kr

307 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

515 kr

90 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

809 kr

9 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 418 kr

238 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 600 kr

165 kr under referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

315 kr

135 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 400 kr

225 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

513 kr

42 kr under referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 197 kr

112 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

462 kr

122 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 628 kr

513 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 427 kr

842 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

231 kr

214 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 300 kr

25 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 330 kr

170 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 480 kr

610 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 413 kr

1 468 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

7 500 kr

4 205 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 070 kr

490 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

8 405 kr

3 610 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 000 kr

1 230 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

11 557 kr

4 922 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 484 kr

1 119 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

3 500 kr

1 525 kr över referenspris

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

231 kr

36 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 926 kr

2 481 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 000 kr

3 450 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 677 kr

1 392 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 530 kr

215 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

40 000 kr

3 340 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

12 000 kr

7 335 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 000 kr

3 050 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

5 200 kr

1 790 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

6 000 kr

1 285 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

8 000 kr

4 410 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 990 kr

1 425 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 530 kr

1 235 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 950 kr

1 560 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 000 kr

1 125 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 218 kr

378 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 218 kr

373 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

5 250 kr

1 410 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 658 kr

983 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 029 kr

394 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 408 kr

398 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 555 kr

315 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 133 kr

318 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 711 kr

516 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 023 kr

428 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 311 kr

501 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

798 kr

223 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 136 kr

2 131 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 669 kr

3 004 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 295 kr

5 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 891 kr

311 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 045 kr

1 760 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

840 kr

235 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

809 kr

234 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 518 kr

703 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 396 kr

2 026 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

Saknas

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 000 kr

1 335 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

17 000 kr

7 335 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 305 kr

0 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 362 kr

697 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 100 kr

70 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

4 045 kr

880 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen