Tandvårdshuset Arboga

Vårdgivare Tandvårdshuset Arboga AB

Besöksadress
Kapellgatan 29
73245 Arboga
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 21% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 404 kr

159 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 061 kr

186 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 446 kr

586 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 523 kr

428 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 862 kr

857 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 484 kr

439 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 996 kr

1 541 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 759 kr

954 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 752 kr

2 182 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 624 kr

974 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 004 kr

1 569 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 444 kr

354 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 537 kr

652 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 483 kr

293 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

14 164 kr

2 549 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

31 182 kr

5 667 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

12 702 kr

2 017 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

16 854 kr

1 469 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

21 628 kr

3 213 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

37 220 kr

0 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

28 246 kr

3 941 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 854 kr

289 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 290 kr

420 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 073 kr

173 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

475 kr

85 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 346 kr

236 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 217 kr

412 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

793 kr

103 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 047 kr

152 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

332 kr

42 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

624 kr

74 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

72 kr

12 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 027 kr

177 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

676 kr

126 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

663 kr

123 kr över referenspris

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 255 kr

220 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

250 kr

45 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

450 kr

100 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

500 kr

55 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 200 kr

165 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1 625 kr

290 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2 373 kr

438 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

566 kr

116 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

208 kr

23 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

416 kr

51 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

350 kr

60 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

750 kr

195 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 075 kr

210 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

514 kr

89 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

969 kr

169 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 093 kr

913 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

585 kr

135 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

208 kr

28 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

611 kr

56 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 248 kr

163 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 066 kr

436 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 307 kr

192 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 152 kr

567 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

472 kr

27 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 565 kr

290 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 160 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 000 kr

130 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 309 kr

364 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4 563 kr

1 268 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 892 kr

312 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 084 kr

1 289 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 126 kr

356 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

8 392 kr

1 757 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 365 kr

0 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 307 kr

232 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

8 445 kr

0 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 000 kr

450 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 854 kr

569 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 315 kr

0 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

40 411 kr

7 366 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

31 960 kr

0 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 260 kr

100 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

228 kr

43 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 120 kr

0 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 175 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

5 655 kr

990 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

9 000 kr

2 050 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 500 kr

1 090 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 303 kr

738 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 187 kr

892 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 520 kr

1 130 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 105 kr

1 230 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 014 kr

174 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 021 kr

176 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 440 kr

765 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 737 kr

532 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

774 kr

139 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 222 kr

212 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 456 kr

216 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

988 kr

173 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 450 kr

255 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 937 kr

342 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 197 kr

387 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

696 kr

121 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 449 kr

1 444 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5 655 kr

990 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 011 kr

721 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 905 kr

325 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 854 kr

569 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

3 010 kr

455 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 281 kr

191 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

709 kr

104 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 771 kr

956 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 617 kr

1 247 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 904 kr

2 524 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 713 kr

2 048 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 713 kr

2 048 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 606 kr

301 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 665 kr

0 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

3 868 kr

703 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen