Tandvårdshuset Arboga

Vårdgivare Tandvårdshuset Arboga AB

Besöksadress
Kapellgatan 29
73245 Arboga
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 32% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 660 kr

340 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 184 kr

274 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 869 kr

894 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 911 kr

731 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 199 kr

1 029 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 600 kr

475 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 264 kr

1 544 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 500 kr

1 500 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 482 kr

2 517 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 293 kr

1 453 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 537 kr

1 797 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 781 kr

566 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 307 kr

1 192 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 967 kr

642 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

16 504 kr

4 419 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

36 396 kr

9 851 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

16 590 kr

5 475 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

25 221 kr

6 486 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

25 635 kr

6 485 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

32 635 kr

7 365 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 113 kr

488 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 215 kr

185 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 216 kr

281 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

527 kr

122 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 502 kr

347 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

949 kr

219 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 242 kr

287 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

520 kr

120 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

761 kr

176 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

78 kr

18 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 151 kr

266 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

748 kr

173 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 404 kr

324 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

273 kr

63 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

552 kr

187 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

598 kr

138 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

800 kr

105 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1 080 kr

0 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3 985 kr

1 965 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

254 kr

59 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

507 kr

117 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

403 kr

93 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

767 kr

177 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 052 kr

137 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

579 kr

134 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 079 kr

249 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 599 kr

369 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

575 kr

100 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

247 kr

57 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

711 kr

121 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 495 kr

345 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 256 kr

521 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 508 kr

348 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 252 kr

597 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

460 kr

0 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 415 kr

0 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 250 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 128 kr

223 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 500 kr

440 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6 590 kr

3 160 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 800 kr

155 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

9 590 kr

4 595 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 487 kr

642 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

11 635 kr

4 725 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 311 kr

846 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 040 kr

240 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 000 kr

1 210 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 170 kr

2 355 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 199 kr

824 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 841 kr

476 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

49 119 kr

12 629 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

413 kr

108 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 624 kr

414 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

10 717 kr

2 757 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 521 kr

351 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 521 kr

296 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 009 kr

464 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 084 kr

424 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

10 000 kr

7 625 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 774 kr

1 219 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 386 kr

641 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 823 kr

1 113 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 818 kr

1 343 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 937 kr

1 322 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 437 kr

1 317 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 257 kr

382 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 144 kr

264 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

5 618 kr

1 618 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 973 kr

1 148 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

865 kr

200 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 365 kr

315 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 677 kr

387 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 209 kr

359 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 695 kr

450 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 995 kr

335 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 451 kr

566 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

780 kr

180 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 659 kr

1 404 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 558 kr

1 703 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 459 kr

1 029 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 139 kr

494 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 388 kr

1 013 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 658 kr

998 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 476 kr

341 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

957 kr

327 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

Saknas

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 267 kr

1 677 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 622 kr

1 777 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

16 500 kr

3 100 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 575 kr

1 510 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

10 065 kr

0 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

7 535 kr

0 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

533 kr

123 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

2 892 kr

117 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 892 kr

777 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

9 256 kr

2 136 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

4 212 kr

972 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen