Bohus Tandvårdscentrum

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Norra Drottninggatan 28
45131 Uddevalla
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 30% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 745 kr

370 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 360 kr

415 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 625 kr

545 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 050 kr

790 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 200 kr

1 880 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 160 kr

955 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 610 kr

2 640 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 300 kr

1 120 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 400 kr

3 070 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 260 kr

1 245 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 660 kr

1 635 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

3 130 kr

825 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 880 kr

1 600 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 255 kr

840 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 200 kr

7 665 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

45 000 kr

17 465 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

30 500 kr

11 525 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 510 kr

820 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 700 kr

2 525 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 100 kr

130 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

600 kr

180 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 500 kr

305 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 500 kr

545 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

895 kr

135 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 050 kr

60 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

470 kr

55 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

755 kr

150 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

110 kr

45 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 025 kr

110 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

700 kr

105 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 200 kr

80 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

400 kr

180 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

550 kr

170 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

800 kr

135 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

610 kr

130 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

800 kr

70 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

2 000 kr

885 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 500 kr

1 060 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

475 kr

20 kr under referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

295 kr

90 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

450 kr

45 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

450 kr

130 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

770 kr

155 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

650 kr

190 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 090 kr

230 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 590 kr

315 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 600 kr

695 kr över referenspris

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

630 kr

135 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

300 kr

100 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 560 kr

295 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

850 kr

235 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 650 kr

455 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 500 kr

700 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

440 kr

75 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 800 kr

595 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 500 kr

790 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

580 kr

100 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 700 kr

2 165 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 400 kr

460 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 500 kr

2 320 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 690 kr

860 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 210 kr

4 390 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 000 kr

3 165 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 500 kr

3 035 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 500 kr

1 080 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 200 kr

990 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

750 kr

435 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 250 kr

0 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

13 000 kr

4 735 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

485 kr

115 kr över referenspris

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 920 kr

655 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 195 kr

595 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 355 kr

635 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

3 500 kr

1 525 kr över referenspris

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

8 000 kr

4 315 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

10 500 kr

5 410 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 500 kr

655 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 400 kr

765 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 500 kr

680 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Saknas

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 500 kr

595 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 200 kr

290 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 000 kr

1 035 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 650 kr

270 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 050 kr

365 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 500 kr

410 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 800 kr

465 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 300 kr

420 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 950 kr

660 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 450 kr

730 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

3 300 kr

1 345 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

750 kr

205 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 900 kr

2 415 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 800 kr

2 765 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

5 100 kr

1 545 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 600 kr

895 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 600 kr

2 135 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 950 kr

770 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 050 kr

395 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

7 900 kr

2 050 kr över referenspris

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 695 kr

1 575 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

8 115 kr

2 315 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

Saknas

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

12 360 kr

4 545 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 805 kr

610 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 295 kr

120 kr under referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

5 750 kr

1 475 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket