Oris Dental Vellinge

Vårdgivare Oris Dental Sverige AB

Besöksadress
Östergatan 8
23533 Vellinge
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 25% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 330 kr

420 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 615 kr

435 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 200 kr

1 030 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 750 kr

625 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 680 kr

1 960 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 770 kr

770 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 185 kr

2 220 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 771 kr

931 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 249 kr

1 509 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 430 kr

215 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 410 kr

295 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 570 kr

245 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

19 430 kr

7 345 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

42 710 kr

16 165 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

20 275 kr

9 160 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

29 688 kr

10 953 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

61 650 kr

22 945 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

83 550 kr

37 230 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 320 kr

695 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 315 kr

1 285 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

995 kr

60 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

630 kr

225 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 155 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 205 kr

320 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 115 kr

160 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

650 kr

65 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

90 kr

30 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

Saknas

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

310 kr

100 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

510 kr

145 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

990 kr

350 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

310 kr

115 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

425 kr

35 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

430 kr

120 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

745 kr

155 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 100 kr

185 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

610 kr

165 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

980 kr

150 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 950 kr

720 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 120 kr

280 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

510 kr

35 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

240 kr

50 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

546 kr

66 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 460 kr

235 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

700 kr

110 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 220 kr

70 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

440 kr

85 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 600 kr

440 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 606 kr

951 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

460 kr

0 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 375 kr

960 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

1 160 kr

0 kr över referenspris

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 810 kr

560 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 390 kr

485 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 600 kr

1 540 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

9 450 kr

6 020 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 150 kr

505 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

11 075 kr

6 080 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 400 kr

1 555 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 250 kr

960 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

4 527 kr

2 472 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 382 kr

2 592 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 350 kr

3 535 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 888 kr

1 513 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 550 kr

1 185 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 775 kr

1 610 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

68 250 kr

30 120 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

51 450 kr

18 205 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

20 995 kr

2 175 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

25 965 kr

2 000 kr över referenspris

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 554 kr

344 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 825 kr

655 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 571 kr

346 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 650 kr

8 795 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 250 kr

4 020 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

13 650 kr

11 275 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 225 kr

515 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 295 kr

820 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 499 kr

884 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 929 kr

809 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 292 kr

417 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 143 kr

263 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

5 525 kr

1 525 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 610 kr

785 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 610 kr

785 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

608 kr

23 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

826 kr

161 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 263 kr

213 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 545 kr

255 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 140 kr

290 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 620 kr

375 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 030 kr

370 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 365 kr

480 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

600 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 960 kr

1 705 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 790 kr

2 935 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 033 kr

388 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 850 kr

1 475 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

3 050 kr

1 015 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 900 kr

1 240 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 299 kr

164 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 050 kr

420 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

7 460 kr

6 170 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 753 kr

783 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 475 kr

885 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 479 kr

2 634 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

12 480 kr

2 415 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

595 kr

185 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 961 kr

601 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 015 kr

900 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 465 kr

170 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 020 kr

100 kr under referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen