Oris Dental Hörby

Vårdgivare Oris Dental Sverige AB

Besöksadress
Storgatan 9
24231 Hörby
Webbsida
-
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 38% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 474 kr

529 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 949 kr

869 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 121 kr

861 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 007 kr

1 687 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 142 kr

937 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 991 kr

3 021 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 666 kr

1 486 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 075 kr

3 745 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 724 kr

1 709 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 596 kr

2 571 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 480 kr

175 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 280 kr

0 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 670 kr

255 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

22 182 kr

9 647 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

48 506 kr

20 971 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

23 626 kr

12 091 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

33 386 kr

14 411 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

37 183 kr

17 303 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

59 990 kr

19 805 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

47 663 kr

21 423 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 677 kr

987 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 594 kr

2 419 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 250 kr

280 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

693 kr

273 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 507 kr

312 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 188 kr

198 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

462 kr

47 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

685 kr

80 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

104 kr

39 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 192 kr

277 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

924 kr

329 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 171 kr

51 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

362 kr

142 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

580 kr

200 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

1 097 kr

432 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

578 kr

98 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

830 kr

110 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

2 226 kr

1 111 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 515 kr

1 075 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

352 kr

147 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

405 kr

0 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

499 kr

179 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

738 kr

123 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 265 kr

315 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

677 kr

217 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 133 kr

273 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 090 kr

815 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

200 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

500 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 691 kr

426 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

790 kr

175 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 195 kr

0 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 079 kr

279 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

500 kr

135 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 880 kr

675 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 810 kr

1 100 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

586 kr

106 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 539 kr

2 004 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

6 424 kr

2 289 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

3 246 kr

916 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 570 kr

630 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 240 kr

2 060 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

10 495 kr

6 935 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 046 kr

341 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

13 146 kr

7 971 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 964 kr

1 054 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

16 223 kr

9 063 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

8 768 kr

3 328 kr över referenspris

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

4 410 kr

2 425 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 113 kr

283 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 125 kr

4 305 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 650 kr

4 815 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 310 kr

1 845 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 911 kr

266 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 888 kr

1 468 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 914 kr

1 704 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

48 438 kr

13 933 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 316 kr

106 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

14 333 kr

9 298 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 125 kr

5 625 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 881 kr

1 036 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 152 kr

1 517 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 454 kr

1 634 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 891 kr

1 546 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 506 kr

481 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 570 kr

665 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 296 kr

386 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 335 kr

1 370 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 374 kr

994 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 046 kr

361 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 458 kr

368 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 785 kr

450 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 317 kr

437 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 871 kr

581 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 345 kr

625 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 598 kr

643 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

545 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 194 kr

2 709 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

9 020 kr

3 985 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 499 kr

944 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 670 kr

965 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 142 kr

1 677 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 434 kr

324 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 500 kr

740 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 550 kr

370 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 402 kr

747 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 342 kr

1 222 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 373 kr

1 573 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 246 kr

3 961 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

16 583 kr

2 678 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

13 412 kr

2 977 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

13 739 kr

3 304 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 724 kr

2 909 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 164 kr

754 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 636 kr

756 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 323 kr

1 128 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 415 kr

0 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

5 321 kr

1 046 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket