Gylle Tandvård

Vårdgivare Swedish Dental Shahnavaz AB

Besöksadress
Gyllehemsvägen 10
78460 Borlänge
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 55% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 480 kr

535 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

4 890 kr

1 810 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 150 kr

890 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 590 kr

2 270 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 390 kr

1 185 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

10 480 kr

3 510 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

8 580 kr

3 400 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

15 880 kr

5 550 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 370 kr

3 355 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

11 680 kr

3 655 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 800 kr

495 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 080 kr

800 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 010 kr

595 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

24 080 kr

11 545 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

53 260 kr

25 725 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

23 270 kr

11 735 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

41 550 kr

21 670 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

51 930 kr

25 690 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 580 kr

890 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 250 kr

280 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

690 kr

270 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

2 350 kr

1 155 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 090 kr

100 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

590 kr

175 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

780 kr

175 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

100 kr

35 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 290 kr

375 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

990 kr

395 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

2 500 kr

1 380 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

375 kr

155 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

670 kr

290 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

1 790 kr

1 310 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

1 250 kr

530 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

2 700 kr

1 585 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 700 kr

1 260 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

3 950 kr

2 185 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3 950 kr

1 855 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

315 kr

110 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

590 kr

185 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

560 kr

240 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

1 040 kr

425 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 640 kr

690 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

690 kr

230 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 350 kr

490 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 085 kr

810 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

570 kr

75 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

340 kr

140 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

675 kr

175 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

840 kr

225 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 390 kr

195 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 790 kr

585 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 590 kr

880 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

690 kr

210 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

Saknas

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 790 kr

850 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 190 kr

2 010 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

9 890 kr

6 330 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

12 890 kr

7 715 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

20 790 kr

13 630 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

14 790 kr

5 970 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

14 790 kr

7 955 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 100 kr

2 635 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 600 kr

1 390 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

66 590 kr

30 915 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

73 390 kr

35 515 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

81 190 kr

41 615 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

71 790 kr

37 285 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

32 414 kr

12 889 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

4 900 kr

1 525 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 990 kr

780 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 990 kr

725 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

14 990 kr

9 955 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

14 790 kr

7 290 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

8 290 kr

4 605 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

8 290 kr

4 410 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

6 190 kr

2 345 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

7 190 kr

2 555 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

8 290 kr

2 470 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

8 890 kr

2 545 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

2 600 kr

1 575 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

2 600 kr

1 695 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

990 kr

80 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 500 kr

1 535 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 500 kr

1 535 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

1 100 kr

255 kr över referenspris

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 390 kr

705 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 900 kr

810 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 390 kr

1 055 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 390 kr

510 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 900 kr

610 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 600 kr

880 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 690 kr

3 205 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

9 490 kr

4 455 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

5 100 kr

1 545 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

4 090 kr

2 385 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

5 100 kr

2 635 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 290 kr

635 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

6 090 kr

1 970 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

8 290 kr

2 490 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

17 590 kr

5 305 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

14 890 kr

4 455 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

14 040 kr

3 605 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

11 190 kr

3 375 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 500 kr

90 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

5 100 kr

2 220 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

5 100 kr

2 905 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

6 140 kr

2 725 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket