Åtgärdsnummer

Den tandvård som tandläkaren eller tandhygienisten utför vid varje patientbesök kallas för tandvårdsåtgärder eller bara åtgärder. En eller flera åtgärder kan göras vid varje besök och dessa rapporterar din tandläkare eller tandhygienist till Försäkringskassan. Detta för att Försäkringskassan ska kunna beräkna hur stort ekonomiskt stöd du har rätt till.

TLV har tagit fram olika koder för de åtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet och som du kan få ersättning för. Dessa koder kallas för åtgärdskoder och gör rapporteringen till Försäkringskassan enklare.

Det finns idag cirka 200 olika åtgärdskoder. Några vanliga exempel är åtgärdskod 101 för basundersökning hos tandläkare, åtgärdskod 401 för borttagning av en tand och åtgärdskod 501 för rotfyllning av en framtand.

På det kvitto som du får efter ett tandvårdsbesök ska mottagningens pris, referenspris och åtgärdskod för varje åtgärd som utförts vara angivna. Om du har rätt till ersättning från Försäkringskassan ska även information om ersättningen stå på kvittot.

Åtgärdsnummer

Åtgärdsserie, åtgärdskod och benämning

100 - serie: Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

101 - Basundersökning, utförd av tandläkare

103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

107 - Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

111 - Basundersökning, utförd av tandhygienist

112 - Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

113 - Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

114 - Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

115 - Konsultation specialisttandvård

116 - Konsultation specialisttandvård, omfattande

121 - Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

123 - Röntgenundersökning, helstatus

124 - Panoramaröntgenundersökning

125 - Röntgenundersökning, extraoral

126 - Röntgenundersökning, omfattande

127 - Röntgenundersökning, delstatus

128 - Röntgenundersökning, större delstatus

131 - Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3–3

132 - Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

133 - Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

134 - Tomografiundersökning, fyra kvadranter

141 - Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

142 - Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

161 - Salivsekretionsmätning

162 - Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

163 - Biopsi

164 - Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)


200 - serie: Sjukdomsförebyggande åtgärder

201 - Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

204 - Profylaxskena, per skena

205 - Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

206 - Fluoridbehandling

207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

213 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

214 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

250 - Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

251 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

252 - Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

300 - serie: Sjukdomsbehandlande åtgärder

301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling

303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

311 - Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

312 - Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

313 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

314 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom

322 - Stegvis exkavering

341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

350 - Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

351 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

352 - Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

362 - Lustgassedering, per gång

400 - serie: Kirurgiska åtgärder

401 - Tandextraktion, en tand

402 - Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

403 - Tandextraktion, enkel

404 - Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

405 - Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

406 - Tandextraktion, övertalig tand

407 - Övrig kirurgi eller plastik

408 - Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

409 - Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

410 - Tandextraktion, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

420 - Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

421 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

422 - Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

423 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

424 - Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

425 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

426 - Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

427 - Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

428 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

429 - Kirurgiskt avlägsnande av implantat

430 - Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

431 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

432 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd

433 - Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

436 - Avlägsnande av ett implantat

446 - Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd

447 - Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd

448 - Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd

451 - Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3

452 - Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3

453 - Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3

454 - Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3

480 - Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

500 - serie: Rotbehandling

501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal

502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare

521 - Akut trepanation och kavumextirpation

522 - Komplicerad rotkanallokalisation

523 - Stiftborttagning

541 - Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

600 - serie: Bettfysiologiska åtgärder

601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

603 - Reponeringsskena, per skena

604 - Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

606 - Motorisk aktivering

607 - Bettslipning för ocklusal stabilisering

650 - Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

700 - serie: Reparativa åtgärder

701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar

705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar

706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd

708 - Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

800 - serie: Protetiska åtgärder

800 - Permanent tandstödd krona, en per käke

801 - Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

802 - Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

803 - Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

804 - Hängande led vid tandstödd protetik, per led

805 - Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

806 - Radikulärförankring vid avtagbar protes

807 - Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

808 - Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner

809 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

811 - Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

812 - Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

813 - Broreparation med tandteknisk insats

814 - Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

815 - Sadelkrona

822 - Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

825 - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

826 - Attachments, per styck

827 - Hel underkäksprotes

828 - Hel överkäksprotes

829 - Immediatprotes, hel käke

831 - Justering av avtagbar protes

832 - Lagning av protes eller tillsättning av protestand

833 - Rebasering av protes

834 - Lagning av protes där avtryck krävs

835 - Rebasering och lagning av protes

836 - Komplicerad lagning av protes

837 - Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

839 - Inmontering av förankringselement

845 - Ocklusionskorrigerande bettslipning

846 - Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

847 - Klammerplåt

848 - Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

850 - Implantatstödd krona, en per käke

852 - Implantatstödd krona, flera i samma käke

853 - Hängande led vid implantatstödd bro

854 - Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

855 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

856 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

857 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat

858 - Distans inkl distansskruv, per styck

859 - Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

861 - Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

862 - Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

863 - Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

865 - Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat

871 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

872 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

873 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

874 - Tillägg för alveolarbar på två implantat

875 - Tillägg för alveolarbar på tre implantat

876 - Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

877 - Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

878 - Förankringselement täckprotes, per styck

881 - Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

883 - Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

884 - Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

888 - Fästskruv/broskruv, per styck

889 - Distansskruv, per styck

892 - Läkdistans, per styck

893 - Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

894 - Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

895 - Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

896 - Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

897 - Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

900 - serie: Tandreglering

900 - Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

901 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

902 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

903 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

904 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

905 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

906 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

907 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

908 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

920 - serie: Utbytesåtgärder

921 - Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

922 - Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

923 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3

924 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5

925 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation

926 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

928 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

929 - Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

940 - Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

941 - Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket