Vanliga frågor och svar

Vad är Tandpriskollen?

Tandpriskollen är en digital prisjämförelsetjänst, där du kan få en bild av priser inom tandvården och göra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar.

Hur fungerar Tandpriskollen?

Du kan jämföra priser för olika behandlingspaket och enskilda åtgärder mellan olika tandvårdsmottagningar. Priserna i Tandpriskollen baseras på priser som faktiskt betalats av patienter i tandvården.

Varför finns det behov av en sådan här tjänst?

Det är fri prissättning på tandvård och priserna skiljer sig åt mellan vårdgivare. Tandpriskollen kan hjälpa dig att få en uppfattning om priserna i tandvården och att jämföra priset mellan olika vårdgivare.

Vad är det för priser som visas i Tandpriskollen?

De priser som visas på Tandpriskollen är medianen av de priser per åtgärd som tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård under en period på sex månader, exklusive eventuellt tandvårdsstöd. Medianen förekommer i matematiken och är det värdet som kan ge en bättre bild av vad som är ”normalt” i en talmängd. Medianpriset visar alltså det priset som mottagningen normalt (oftast) tar för en åtgärd. Priset per behandlingspaket är summan av medianpriserna för de ingående åtgärderna exklusive eventuellt tandvårdsstöd.

Vad är referenspriset?

Referenspriset är ett jämförpris som staten fastställt för alla åtgärder inom tandvårdsstödet. Referenspriset är grunden för beräkning av patienternas tandvårdsersättning. Referenspriset är kostnadsbaserade och innehåller alla kostnader som i genomsnitt krävs för att utföra åtgärden. Referenspriserna tas fram och omräknas årligen av TLV.

Är mottagningens priser som visas på Tandpriskollen det pris jag får betala?

Priserna som visas är medianpris för de senaste sex månaderna och är inte nödvändigtvis vad mottagningen skulle debitera dig. Du ska alltid få en prisuppgift av din tandläkare eller tandhygienist utifrån ditt behov av tandvård.

Priserna som visas på Tandpriskollen är innan tandvårdsersättning är avdragen. Vilket pris du som patient får betala påverkas av i vilken ersättningsnivå du befinner dig i högkostnadsskyddet när behandlingen utförs.

Varför kan jag få betala ett annat det pris än det som visas på Tandpriskollen?

De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård. Det betyder att du som patient kan få betala ett annat pris beroende på just ditt behov. Till exempel kan en lagning eller en rotfyllning variera i pris beroende på hur pass avancerad behandling som krävs. Det är viktigt, framför allt vid större behandlingar, att du får en kostnadsberäkning från din tandläkare innan behandlingen påbörjas.

Finns alla tandvårdsmottagningars priser med på Tandpriskollen?

De priser som visas på Tandpriskollen är medianen av de priser per åtgärd som tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård under en period på sex månader, exklusive eventuellt tandvårdsstöd. För att beräkna medianpriset per åtgärd och mottagning har vi rensat bort alla rapporteringar där priset angetts vara noll kronor samt felrapporteringar (extremt låga respektive höga priser).

Finns alla tandvårdsmottagningar med i Tandpriskollen?

Tandpriskollen omfattar tandvårdsmottagningar som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet - vilket är i stort sett alla mottagningar.

Varför hittar jag inte min mottagning?

För att en mottagning ska visas på Tandpriskollen krävs att en mottagning har rapporterat minst 50 åtgärder under den aktuella sexmånadersperioden. Om du inte hittar den mottagning du söker kan det bero på att mottagningen rapporterat färre än 50 åtgärder under den aktuella sexmånadersperioden.

Varför saknas priser för vissa åtgärder?

De priser som visas på Tandpriskollen är medianen av de priser per åtgärd som tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård under en period på sex månader. Om mottagningen inte utfört en viss åtgärd under den aktuella perioden visas texten ”Kontakta mottagningen för prisuppgift”. Att mottagningen inte utfört åtgärden kan bero på att det är en ovanlig åtgärd, men även att mottagningen inte utför åtgärder inom just det terapiområdet. I några enstaka fall kan prisuppgiften ha rensats bort om priset angetts vara noll kronor eller felrapporterat (extremt lågt eller högt pris).

Hur ofta uppdateras priserna på Tandpriskollen?

Priserna på Tandpriskollen uppdateras tre gånger om året; januari, juli och oktober. Priserna baseras på sex månaders rapportering och omfattar följande månader:

  • Uppdateringen i januari omfattar perioden juli-december
  • Uppdatering i juli omfattar perioden januari-juni
  • Uppdatering i oktober omfattar perioden april-september

Vad är skillnaden mellan en enskild åtgärd och ett behandlingspaket?

En tandläkare eller en tandhygienist utför olika åtgärder för att behandla en skada, sjukdom eller andra besvär. Exempel på en åtgärd är en tandborttagning. I några fall är en åtgärd en "pryl", t.ex. ett implantat. Tandpriskollen omfattar enbart åtgärder som är ersättningsberättigande enligt föreskrifter om statligt tandvårdsstöd. Ett behandlingspaket är oftast en kombination av flera åtgärder, t.ex. rotfyllning och lagning på en tand.

Vad är en utbytesåtgärd?

Utbytesåtgärder används när en patient väljer en annan behandling än den som är ersättningsberättigande för ett tillstånd. Referenspriset för en utbytesåtgärd motsvarar den behandling som är ersättningsberättigande och inte den som faktiskt utförs.

Utbyten finns för följande behandlingar:

Bilden visar tabell för utbyten

Hur mycket kan man spara på att jämföra priser i tandvården?

Det beror på vilken typ av behandling man ska göra. Är det en mer omfattande behandling kan det skilja flera tusen kronor.

Hur ska man som patient veta att det är en bra tandvårdsmottagning?

När du väljer vårdgivare kan priset vara en del i ditt beslut. Det är här Tandpriskollen kan hjälpa dig. Men det är också viktigt att du och den vårdgivare du väljer har en dialog om dina behov och din vård för att du ska kunna skapa dig en uppfattning om det är rätt vårdgivare för dig. Tandpriskollen kan i dagsläget inte hjälpa dig att bedöma vårdgivarens vårdkvalitet.

Visas priser för både allmäntandvård och specialisttandvård i Tandpriskollen?

Tandpriskollen omfattar åtgärder utförda av allmäntandläkare och tandhygienister samt åtgärder utförda av specialisttandläkare på patienter utan remiss. På Tandpriskollen exkluderas åtgärder som utförts av specialisttandläkare med remiss inom tandläkarens specialistområde. Åtgärder utförda av specialist men utan remiss definieras som allmäntandvård.

Vad är en vårdgivare?

Vårdgivare är en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tandvårdsverksamhet. En vårdgivare kan till exempel vara en region, ett aktiebolag eller en enskild firma. En vårdgivare kan ha flera mottagningar och flera behandlare.

Var sitter hörntanden?

I Tandpriskollen finns olika benämningar av tänder. Av bilden nedan framgår var dessa tänder är placerade.

Bilden visar framtänder underifrån
TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket