Tillgänglighetsredogörelse

TLV står bakom den här webbplatsen och strävar efter att webbplatsen och andra digitala tjänster ska kunna uppfattas och förstås av så många som möjligt, oavsett funktionsvariation och tekniska hjälpmedel. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA Länk till annan webbplats..

För närvarande uppfyller tandpriskollen.se lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig sektor.

Hur vi testat webbplatsen

Vi testar vår webbplats löpande genom verktyget Siteimprove och genom tillgänglighetsgranskningar.

Kontakta TLV om du hittar brister

Kontakta oss om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Lämna synpunkter eller rapportera brister

Välkommen att lämna dina synpunkter i formuläret på den här sidan. Klicka här för att komma till formuläret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också lämna synpunkter eller rapportera brister via mejl tandpriskollen@tlv.se eller via telefon 08 - 568 420 50.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Redogörelsen uppdaterades senast 10 december 2019

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket