Tandläkargruppen Täby Centrum

Vårdgivare Tandläkargruppen Täby Centrum

Besöksadress
Stora Marknadsvägen 15
18334 Täby
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 22% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 182 kr

237 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 120 kr

860 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 630 kr

2 310 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 257 kr

1 052 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 156 kr

2 186 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

7 064 kr

1 884 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 564 kr

3 234 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 742 kr

1 727 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

11 364 kr

3 339 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 705 kr

400 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 810 kr

530 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 849 kr

434 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

21 723 kr

9 188 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

48 071 kr

20 536 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

34 496 kr

15 521 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

81 363 kr

33 268 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 399 kr

709 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 270 kr

2 095 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

970 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

515 kr

95 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 236 kr

41 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 575 kr

620 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

391 kr

24 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

700 kr

95 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

92 kr

27 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

876 kr

281 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

278 kr

58 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

426 kr

46 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

2 250 kr

1 585 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

1 030 kr

310 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

788 kr

288 kr över referenspris

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

433 kr

113 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

706 kr

91 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

575 kr

115 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 035 kr

175 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 524 kr

249 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 204 kr

299 kr över referenspris

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

556 kr

61 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

294 kr

94 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 439 kr

174 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

829 kr

214 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 320 kr

125 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 852 kr

52 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

1 450 kr

515 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 792 kr

587 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 833 kr

1 123 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

731 kr

251 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 477 kr

1 942 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

5 727 kr

1 592 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 812 kr

482 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 481 kr

541 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 150 kr

1 970 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

11 557 kr

7 997 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

3 790 kr

2 085 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

830 kr

0 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

14 935 kr

6 115 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

13 390 kr

6 555 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 728 kr

2 263 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 494 kr

74 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

72 399 kr

32 824 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 550 kr

340 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 600 kr

335 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 986 kr

1 386 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 900 kr

180 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

16 480 kr

11 445 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

14 935 kr

7 435 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

13 935 kr

8 900 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

3 152 kr

1 177 kr över referenspris

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

8 200 kr

4 515 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 014 kr

1 169 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 513 kr

1 878 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

8 108 kr

2 288 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 992 kr

1 647 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 524 kr

499 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 339 kr

434 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 257 kr

347 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 648 kr

318 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

6 278 kr

2 133 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 809 kr

844 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 809 kr

844 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 337 kr

957 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

2 060 kr

1 455 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 120 kr

435 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 520 kr

430 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 050 kr

715 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 330 kr

450 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 150 kr

860 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 650 kr

930 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 612 kr

657 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 549 kr

2 064 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 549 kr

3 514 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 213 kr

658 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 625 kr

2 160 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 563 kr

453 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

2 524 kr

1 344 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 545 kr

890 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

10 000 kr

8 665 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

8 549 kr

6 829 kr över referenspris

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

10 000 kr

8 665 kr över referenspris

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 346 kr

1 226 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 798 kr

998 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

17 809 kr

5 524 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

18 909 kr

5 004 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

18 023 kr

7 588 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

11 536 kr

3 721 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

3 183 kr

1 773 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 500 kr

1 305 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

4 893 kr

1 478 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket