Tandläkarna på hörnet

Vårdgivare Forza Dental AB

Besöksadress
Köpmangatan 18
64130 Katrineholm
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 45% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 360 kr

115 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 220 kr

345 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 980 kr

885 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 335 kr

1 330 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 670 kr

625 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 820 kr

1 365 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 305 kr

500 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 160 kr

1 590 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 665 kr

1 015 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 745 kr

1 310 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 095 kr

5 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

3 930 kr

45 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 425 kr

235 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

17 440 kr

5 825 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

38 220 kr

12 705 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

16 690 kr

6 005 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

24 474 kr

9 089 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 340 kr

775 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 030 kr

160 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 200 kr

300 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

550 kr

160 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 280 kr

170 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 805 kr

0 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

800 kr

110 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 200 kr

305 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

500 kr

210 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

780 kr

230 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

120 kr

60 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

890 kr

340 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

205 kr

0 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

Saknas

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

780 kr

165 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

450 kr

5 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

655 kr

0 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 400 kr

365 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1 700 kr

365 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

200 kr

15 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

482 kr

117 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

290 kr

0 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

558 kr

3 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

890 kr

25 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

550 kr

125 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

910 kr

110 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 970 kr

790 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

225 kr

45 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

560 kr

5 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 085 kr

0 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 670 kr

555 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 560 kr

975 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

335 kr

110 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 275 kr

0 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 360 kr

200 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

870 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 340 kr

395 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 890 kr

5 595 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 000 kr

420 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 010 kr

5 215 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

4 450 kr

2 680 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 500 kr

525 kr över referenspris

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 120 kr

2 675 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 568 kr

4 018 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 338 kr

1 053 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 377 kr

62 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 160 kr

0 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 480 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 595 kr

0 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

11 125 kr

6 460 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 125 kr

4 175 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 010 kr

445 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 000 kr

295 kr under referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 075 kr

685 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 434 kr

559 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 035 kr

195 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 335 kr

490 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 535 kr

860 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 010 kr

1 335 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

1 500 kr

705 kr under referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

985 kr

350 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 225 kr

215 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 295 kr

55 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 335 kr

520 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 780 kr

585 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 000 kr

405 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 810 kr

0 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 150 kr

1 145 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 050 kr

2 385 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 800 kr

220 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 340 kr

1 055 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 780 kr

825 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

3 105 kr

2 015 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 000 kr

395 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 770 kr

225 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 158 kr

343 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 675 kr

1 305 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 000 kr

3 620 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

14 190 kr

4 525 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 748 kr

443 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 048 kr

383 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 600 kr

570 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen