Kungsbrotandläkarna AB

Vårdgivare Kungsbrotandläkarna AB

Besöksadress
Kungsgatan 26 B
96134 Boden
Webbsida
-
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 30% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 651 kr

331 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 194 kr

284 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 466 kr

491 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 696 kr

516 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 309 kr

1 139 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 685 kr

560 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 355 kr

1 635 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 568 kr

1 568 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 612 kr

2 647 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 513 kr

1 673 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 588 kr

1 848 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 588 kr

373 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 766 kr

651 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 701 kr

376 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 156 kr

6 071 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

40 118 kr

13 573 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

22 697 kr

11 582 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

37 066 kr

17 916 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

47 866 kr

22 596 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 096 kr

471 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 281 kr

1 251 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 073 kr

138 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

523 kr

118 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 309 kr

154 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 140 kr

255 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

974 kr

244 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 073 kr

118 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

407 kr

7 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

715 kr

130 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

99 kr

39 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 084 kr

199 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

700 kr

125 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

358 kr

148 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

479 kr

114 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

869 kr

229 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

869 kr

409 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

759 kr

64 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1 430 kr

350 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1 727 kr

337 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

2 310 kr

605 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2 750 kr

730 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

248 kr

53 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

462 kr

72 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

429 kr

119 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

737 kr

147 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 100 kr

185 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

572 kr

127 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 144 kr

314 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 595 kr

365 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 167 kr

327 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

602 kr

127 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

237 kr

47 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 502 kr

277 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

677 kr

87 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 309 kr

159 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 964 kr

229 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 474 kr

314 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 261 kr

606 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

550 kr

90 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 400 kr

985 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 588 kr

1 033 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

3 652 kr

1 402 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 117 kr

212 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 400 kr

2 340 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 685 kr

5 255 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 618 kr

973 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

11 897 kr

6 902 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

15 466 kr

8 556 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

6 985 kr

4 930 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 085 kr

4 295 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

13 085 kr

6 270 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 043 kr

1 668 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 568 kr

403 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 079 kr

534 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 200 kr

540 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

14 278 kr

9 423 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 085 kr

5 855 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

13 278 kr

10 903 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

13 085 kr

8 230 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 755 kr

1 200 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 018 kr

2 103 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 018 kr

2 103 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 879 kr

1 169 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 352 kr

877 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 903 kr

1 288 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 409 kr

1 289 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 430 kr

440 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 375 kr

500 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 430 kr

550 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

5 435 kr

1 435 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1 810 kr

685 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 994 kr

1 169 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 494 kr

669 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 012 kr

347 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 430 kr

380 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 689 kr

399 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 183 kr

333 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 623 kr

378 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 063 kr

403 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 453 kr

568 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 733 kr

1 478 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 175 kr

2 320 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 345 kr

915 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 806 kr

1 431 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 976 kr

941 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 518 kr

383 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 183 kr

553 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

Saknas

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 260 kr

1 670 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 539 kr

4 694 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

17 875 kr

4 475 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

14 993 kr

4 928 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

14 993 kr

4 928 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

12 370 kr

4 835 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

3 669 kr

894 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 333 kr

1 218 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

4 952 kr

1 657 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

9 171 kr

2 051 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket