Tandhälsan Nälden

Vårdgivare Tandhälsan Nälden AB

Besöksadress
Karelsvägen 4
83540 Nälden
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 83% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 650 kr

330 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 445 kr

535 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

4 050 kr

1 075 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 650 kr

1 470 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

7 200 kr

3 030 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 595 kr

1 470 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 595 kr

2 875 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

8 200 kr

3 200 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 600 kr

4 635 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 195 kr

3 355 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

11 095 kr

3 355 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 600 kr

385 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 750 kr

635 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 700 kr

375 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 400 kr

8 315 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

44 800 kr

18 255 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

20 200 kr

9 085 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

34 500 kr

15 765 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

36 400 kr

17 250 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

46 600 kr

21 330 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 995 kr

1 370 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 800 kr

1 770 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 250 kr

315 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

690 kr

285 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 600 kr

445 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 000 kr

115 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

900 kr

170 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 200 kr

245 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

450 kr

50 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

650 kr

65 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

105 kr

45 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 200 kr

315 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

900 kr

325 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

360 kr

150 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

600 kr

235 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

700 kr

240 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

1 200 kr

55 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

1 250 kr

550 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1 800 kr

720 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 100 kr

710 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3 400 kr

1 380 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

500 kr

25 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

1 200 kr

315 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

320 kr

125 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

520 kr

130 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

450 kr

140 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

800 kr

210 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

650 kr

205 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 350 kr

520 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 160 kr

70 kr under referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

550 kr

75 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

300 kr

110 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 500 kr

275 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

750 kr

160 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 300 kr

150 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

600 kr

245 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

2 200 kr

1 040 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

3 200 kr

1 545 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

560 kr

100 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 750 kr

1 335 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 500 kr

945 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 950 kr

1 045 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 100 kr

2 040 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 000 kr

4 570 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

3 800 kr

2 155 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 000 kr

5 005 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

4 500 kr

2 655 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

16 000 kr

9 090 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

6 500 kr

4 035 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 000 kr

710 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

8 000 kr

6 865 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 000 kr

4 210 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

12 500 kr

5 685 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 500 kr

2 125 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 500 kr

1 135 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 090 kr

925 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

35 000 kr

19 400 kr över referenspris

878

Förankringselement täckprotes, per styck

500 kr

195 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

3 000 kr

1 790 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

600 kr

410 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 900 kr

675 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 100 kr

8 245 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

15 090 kr

7 860 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

14 100 kr

11 725 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

15 090 kr

10 235 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 750 kr

2 195 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 000 kr

2 085 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 250 kr

3 505 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 800 kr

2 090 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 200 kr

1 725 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 500 kr

1 885 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

8 500 kr

2 380 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 500 kr

510 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 600 kr

725 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

2 200 kr

1 320 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

8 000 kr

4 000 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

6 000 kr

2 175 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 500 kr

1 675 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 600 kr

935 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

2 000 kr

950 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 400 kr

1 110 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 600 kr

750 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 400 kr

1 155 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 800 kr

1 140 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 800 kr

2 545 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 200 kr

3 345 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 400 kr

755 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 000 kr

1 625 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

8 800 kr

6 765 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

5 500 kr

1 850 kr över referenspris

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 900 kr

765 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 500 kr

870 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 500 kr

1 530 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 500 kr

910 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 000 kr

3 155 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

19 000 kr

5 600 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

240 kr

135 kr över referenspris

827

Hel underkäksprotes

16 000 kr

5 935 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

16 000 kr

5 935 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

14 000 kr

6 465 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

600 kr

190 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 250 kr

890 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 500 kr

725 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 500 kr

1 385 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

8 000 kr

880 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

9 000 kr

5 760 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen