Tandläkarna Wiklund Härnösand AB

Vårdgivare Tandläkarna Wiklund Härnösand AB

Besöksadress
Köpmangatan 14
87130 Härnösand
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 54% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 989 kr

669 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 310 kr

400 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 889 kr

914 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 205 kr

1 025 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 134 kr

1 964 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 076 kr

951 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 947 kr

3 227 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 981 kr

1 981 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 172 kr

4 207 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 767 kr

1 927 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 276 kr

2 536 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

3 138 kr

923 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 692 kr

1 577 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 471 kr

1 146 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

22 941 kr

10 856 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

50 461 kr

23 916 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

20 808 kr

9 693 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

33 546 kr

14 396 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

43 624 kr

18 354 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 507 kr

882 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 696 kr

1 666 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 143 kr

208 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

545 kr

140 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 500 kr

345 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 100 kr

215 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

1 032 kr

302 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 280 kr

325 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

683 kr

283 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

882 kr

297 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

95 kr

35 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 246 kr

361 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

780 kr

205 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

318 kr

108 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

549 kr

184 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

852 kr

157 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

590 kr

115 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

252 kr

57 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

804 kr

414 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

518 kr

208 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

1 103 kr

513 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 342 kr

427 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

670 kr

225 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 095 kr

265 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 804 kr

574 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

549 kr

74 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

247 kr

57 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

647 kr

167 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

957 kr

367 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 632 kr

482 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

379 kr

24 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 867 kr

707 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 710 kr

1 055 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

666 kr

206 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 833 kr

1 418 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 560 kr

655 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 039 kr

1 979 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 578 kr

5 148 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 730 kr

5 735 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

13 390 kr

6 480 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

14 012 kr

5 222 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

14 007 kr

7 192 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 790 kr

1 415 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 500 kr

335 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

66 212 kr

31 837 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

69 111 kr

32 621 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

6 801 kr

3 551 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

562 kr

207 kr över referenspris

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 821 kr

651 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 100 kr

555 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 100 kr

440 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

12 863 kr

8 008 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

16 024 kr

8 794 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

15 408 kr

10 553 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

6 443 kr

2 888 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 521 kr

3 776 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 865 kr

1 155 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 856 kr

1 381 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 200 kr

1 585 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 547 kr

1 427 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 610 kr

620 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 609 kr

734 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 125 kr

245 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 236 kr

1 411 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 396 kr

101 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 262 kr

597 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 924 kr

874 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 116 kr

826 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 262 kr

412 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 062 kr

817 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 436 kr

776 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

3 740 kr

1 855 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

777 kr

177 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 307 kr

3 052 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

9 181 kr

4 326 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

5 241 kr

1 811 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 005 kr

360 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 579 kr

2 204 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

7 552 kr

5 517 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 576 kr

441 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 073 kr

443 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 031 kr

1 061 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 703 kr

1 113 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 833 kr

4 988 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

19 440 kr

6 040 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

12 345 kr

2 280 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

12 345 kr

2 280 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 543 kr

3 008 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

388 kr

22 kr under referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 615 kr

255 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 000 kr

775 kr under referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 219 kr

1 104 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket