Tandläkarna Wiklund Härnösand AB

Vårdgivare Tandläkarna Wiklund Härnösand AB

Besöksadress
Köpmangatan 14
87130 Härnösand
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 58% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 703 kr

458 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 171 kr

296 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 644 kr

784 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 144 kr

1 049 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 134 kr

2 129 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 049 kr

1 004 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 435 kr

2 980 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 579 kr

1 774 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 285 kr

3 715 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 338 kr

1 688 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 523 kr

2 088 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 707 kr

617 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 030 kr

1 145 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 952 kr

762 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 528 kr

8 913 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

44 456 kr

18 941 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

19 302 kr

8 617 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

29 680 kr

14 295 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

31 604 kr

13 189 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

73 468 kr

36 248 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

40 906 kr

16 601 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

87 313 kr

42 763 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 261 kr

696 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 343 kr

1 473 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 082 kr

182 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

525 kr

135 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 400 kr

290 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 952 kr

147 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

927 kr

237 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 133 kr

238 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

412 kr

122 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

750 kr

200 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

88 kr

28 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 162 kr

312 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

746 kr

196 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

318 kr

113 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

526 kr

176 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

780 kr

125 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

252 kr

67 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

752 kr

387 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

461 kr

171 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

1 038 kr

483 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 269 kr

404 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

558 kr

133 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 055 kr

255 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 706 kr

526 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

505 kr

55 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

247 kr

67 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

613 kr

158 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 520 kr

345 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

776 kr

221 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 426 kr

341 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

352 kr

12 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 648 kr

533 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 472 kr

887 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

644 kr

199 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 500 kr

1 225 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 654 kr

1 284 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

3 080 kr

920 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 420 kr

550 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 651 kr

1 706 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 000 kr

4 705 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 000 kr

5 205 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

13 000 kr

6 365 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 070 kr

4 625 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

13 070 kr

6 520 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 540 kr

1 255 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

3 540 kr

1 310 kr över referenspris

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 918 kr

1 603 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 400 kr

280 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

69 805 kr

33 145 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

61 796 kr

29 836 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

28 370 kr

10 285 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

375 kr

80 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 503 kr

343 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

6 567 kr

3 442 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 700 kr

580 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 700 kr

525 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 132 kr

652 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 132 kr

537 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

12 000 kr

7 335 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

14 959 kr

8 009 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

6 000 kr

2 590 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

7 000 kr

3 410 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 463 kr

898 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 448 kr

1 153 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 474 kr

1 084 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 140 kr

1 265 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 545 kr

705 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 064 kr

219 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

5 786 kr

1 946 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 031 kr

1 356 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 302 kr

97 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 262 kr

627 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 924 kr

914 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 116 kr

876 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 262 kr

447 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 062 kr

867 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 436 kr

841 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 822 kr

2 817 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 564 kr

3 899 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 954 kr

1 664 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 873 kr

293 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 400 kr

1 115 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 530 kr

440 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 030 kr

425 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 694 kr

879 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 439 kr

1 069 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 343 kr

4 963 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

18 142 kr

5 262 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

12 345 kr

2 680 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 236 kr

3 001 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

458 kr

63 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 550 kr

245 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

4 000 kr

1 335 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 045 kr

1 015 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 984 kr

819 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen