Tandvården Hisinge Hus

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Gustaf Dalénsgatan 30
41724 Göteborg
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 17% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 115 kr

170 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 605 kr

525 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 795 kr

535 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 370 kr

1 050 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 660 kr

455 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 895 kr

1 925 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 265 kr

1 085 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 940 kr

2 610 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 175 kr

1 160 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 485 kr

1 460 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

1 740 kr

565 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

3 650 kr

630 kr under referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 205 kr

210 kr under referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 490 kr

7 955 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

44 830 kr

17 295 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

33 550 kr

14 575 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

59 020 kr

18 835 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

68 185 kr

20 090 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 220 kr

530 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 205 kr

1 030 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 090 kr

120 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

485 kr

65 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 425 kr

230 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 090 kr

100 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

415 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

615 kr

10 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

90 kr

25 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 090 kr

175 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

760 kr

165 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

320 kr

100 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

540 kr

160 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

640 kr

25 kr under referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

650 kr

170 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

600 kr

120 kr under referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

500 kr

5 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

1 090 kr

175 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

220 kr

15 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

490 kr

170 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

1 000 kr

385 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 000 kr

50 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

540 kr

80 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

980 kr

120 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 645 kr

370 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

150 kr

345 kr under referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

200 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 425 kr

160 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

490 kr

125 kr under referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 100 kr

95 kr under referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 820 kr

20 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 645 kr

440 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 195 kr

485 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

490 kr

10 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 400 kr

865 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 865 kr

535 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 645 kr

705 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 500 kr

1 320 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 500 kr

4 940 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 570 kr

3 750 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

12 570 kr

5 735 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 850 kr

1 385 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 280 kr

860 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 885 kr

675 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

54 505 kr

14 930 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

49 900 kr

15 395 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 475 kr

225 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

200 kr

0 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 455 kr

245 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 265 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 728 kr

128 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 850 kr

130 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 000 kr

7 965 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 370 kr

4 870 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 620 kr

775 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 390 kr

755 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 825 kr

1 005 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 595 kr

1 250 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 310 kr

285 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 310 kr

405 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 090 kr

180 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 330 kr

0 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 840 kr

875 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 840 kr

875 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 562 kr

182 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

350 kr

255 kr under referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

980 kr

295 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 310 kr

220 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 645 kr

310 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 200 kr

320 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 705 kr

415 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 085 kr

365 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 142 kr

187 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

870 kr

325 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 320 kr

1 835 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 320 kr

3 285 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 190 kr

635 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 142 kr

437 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 850 kr

1 385 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 745 kr

635 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 425 kr

245 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 090 kr

435 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

7 320 kr

5 985 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 730 kr

610 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 385 kr

585 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

Saknas

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

13 780 kr

3 345 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

485 kr

60 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

3 218 kr

338 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 810 kr

615 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

4 190 kr

775 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

5 090 kr

815 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

8 500 kr

1 115 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket