Tandvården Hisinge Hus

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Gustaf Dalénsgatan 30
41724 Göteborg
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 24% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 010 kr

135 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 270 kr

410 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 540 kr

445 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 870 kr

865 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 410 kr

365 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 070 kr

1 615 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 680 kr

875 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 740 kr

2 170 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 600 kr

950 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 600 kr

1 165 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

1 520 kr

570 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

2 920 kr

965 kr under referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

1 855 kr

335 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 590 kr

6 975 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

40 670 kr

15 155 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

22 490 kr

7 105 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 010 kr

445 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 362 kr

492 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

990 kr

90 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

440 kr

50 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 290 kr

180 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 000 kr

195 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

875 kr

20 kr under referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

285 kr

5 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

535 kr

15 kr under referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

80 kr

20 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

990 kr

140 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

690 kr

140 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

290 kr

85 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

490 kr

140 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

790 kr

175 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

590 kr

145 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

1 100 kr

0 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

730 kr

55 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

200 kr

15 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

290 kr

0 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

880 kr

325 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 000 kr

135 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

490 kr

65 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

890 kr

90 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 290 kr

110 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

200 kr

250 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

95 kr

85 kr under referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 290 kr

115 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

445 kr

110 kr under referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

875 kr

210 kr under referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 490 kr

375 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 990 kr

405 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

445 kr

0 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 632 kr

357 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 600 kr

440 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 490 kr

620 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 630 kr

1 685 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

7 210 kr

3 915 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 300 kr

720 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 170 kr

400 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 390 kr

315 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 400 kr

2 955 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 500 kr

2 950 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 490 kr

1 205 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 710 kr

395 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 710 kr

590 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 160 kr

0 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 200 kr

80 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 045 kr

130 kr under referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 795 kr

6 130 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 400 kr

4 450 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

10 400 kr

5 735 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 190 kr

625 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 890 kr

595 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 190 kr

800 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 890 kr

1 015 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 190 kr

240 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 190 kr

350 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

990 kr

145 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 230 kr

0 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 390 kr

715 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 390 kr

715 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 348 kr

143 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

890 kr

255 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 190 kr

180 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 490 kr

250 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 090 kr

275 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 550 kr

355 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 890 kr

295 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 810 kr

0 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 550 kr

1 545 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 550 kr

2 885 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 800 kr

510 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 990 kr

410 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 490 kr

1 205 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 490 kr

535 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

3 150 kr

595 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 090 kr

0 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

990 kr

385 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

7 550 kr

6 310 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6 550 kr

4 955 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 290 kr

475 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 790 kr

420 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 990 kr

2 610 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

12 500 kr

2 835 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

12 500 kr

2 835 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

440 kr

45 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 578 kr

273 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 365 kr

335 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

4 520 kr

560 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen