Torgtandläkarna

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Torggatan 19
50334 Borås
Webbsida
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 20% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 445 kr

125 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 050 kr

140 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 340 kr

365 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 525 kr

345 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 440 kr

270 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 320 kr

195 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 790 kr

1 070 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 525 kr

525 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 325 kr

1 360 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 585 kr

745 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 368 kr

628 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 260 kr

45 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 165 kr

50 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 380 kr

55 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

17 150 kr

5 065 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

37 650 kr

11 105 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

15 400 kr

4 285 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

24 630 kr

5 895 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 990 kr

365 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 635 kr

605 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 075 kr

140 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

500 kr

95 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 300 kr

145 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

820 kr

90 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 075 kr

120 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

450 kr

50 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

600 kr

15 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

90 kr

30 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

965 kr

80 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

700 kr

125 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

335 kr

125 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

400 kr

35 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

625 kr

15 kr under referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

595 kr

135 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

25 kr under referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

195 kr

0 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

402 kr

12 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

350 kr

40 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

625 kr

35 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

460 kr

15 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

845 kr

15 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 450 kr

220 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

480 kr

5 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

220 kr

30 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 285 kr

60 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

625 kr

35 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 155 kr

5 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 710 kr

25 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 400 kr

240 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 950 kr

295 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

470 kr

10 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 800 kr

385 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 250 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

930 kr

25 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 800 kr

740 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 500 kr

2 070 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

7 800 kr

2 805 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 245 kr

400 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

800 kr

0 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 690 kr

900 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 000 kr

2 185 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 060 kr

685 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 615 kr

0 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

525 kr

0 kr över referenspris

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 785 kr

420 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 250 kr

40 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

11 500 kr

3 540 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

225 kr

35 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 268 kr

98 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 040 kr

185 kr under referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 545 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 550 kr

110 kr under referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 000 kr

5 145 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

8 625 kr

1 395 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 125 kr

415 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 700 kr

225 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 048 kr

433 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 825 kr

705 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

875 kr

0 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

975 kr

95 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

4 500 kr

500 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 980 kr

155 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 915 kr

90 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 550 kr

255 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

300 kr

285 kr under referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

870 kr

205 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 250 kr

200 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 400 kr

110 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

980 kr

130 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 450 kr

205 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 730 kr

70 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 068 kr

183 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

695 kr

95 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 200 kr

945 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 900 kr

2 045 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 690 kr

260 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 350 kr

975 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 565 kr

430 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

895 kr

265 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

6 475 kr

835 kr över referenspris

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

4 700 kr

3 410 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 030 kr

60 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 590 kr

0 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 000 kr

1 155 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

13 450 kr

50 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

12 000 kr

1 935 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 000 kr

1 465 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

975 kr

565 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 488 kr

128 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 900 kr

125 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 318 kr

203 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 460 kr

165 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 775 kr

655 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket