Göran Lilienberg

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Bredgränd 4
75320 Uppsala
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 34% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 611 kr

366 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 195 kr

320 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 580 kr

720 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 789 kr

694 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 358 kr

1 353 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 677 kr

632 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 460 kr

2 005 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 852 kr

1 047 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 139 kr

2 569 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 660 kr

1 010 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 134 kr

1 699 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 453 kr

363 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 521 kr

636 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 586 kr

396 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

17 061 kr

5 446 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

37 363 kr

11 848 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

16 878 kr

6 193 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

16 800 kr

1 415 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

27 519 kr

9 104 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

35 731 kr

11 426 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 162 kr

597 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 614 kr

744 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 065 kr

165 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

455 kr

65 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 411 kr

301 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

951 kr

261 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

993 kr

98 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

364 kr

74 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

668 kr

118 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

95 kr

35 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 104 kr

254 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

806 kr

256 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

271 kr

66 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

Saknas

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

769 kr

154 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

676 kr

21 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

504 kr

54 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

212 kr

27 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

414 kr

49 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

416 kr

126 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

728 kr

173 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

936 kr

71 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

645 kr

220 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

993 kr

193 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 996 kr

816 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 420 kr

345 kr under referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

535 kr

85 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

212 kr

32 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

660 kr

105 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 258 kr

173 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 777 kr

147 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 612 kr

497 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 030 kr

445 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

600 kr

155 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 888 kr

613 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 552 kr

392 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

870 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 106 kr

1 161 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6 706 kr

3 411 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 836 kr

256 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

8 666 kr

3 871 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 053 kr

283 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

11 095 kr

4 460 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 934 kr

569 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 326 kr

251 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 243 kr

798 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 013 kr

463 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 774 kr

489 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

36 095 kr

565 kr under referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

36 414 kr

4 454 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 137 kr

23 kr under referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 111 kr

9 kr under referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 167 kr

8 kr under referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

12 753 kr

8 088 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 355 kr

3 405 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

2 110 kr

1 480 kr under referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 229 kr

664 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 232 kr

937 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 457 kr

1 067 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 571 kr

1 696 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

883 kr

67 kr under referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 623 kr

783 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

881 kr

36 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 599 kr

924 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 599 kr

924 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 801 kr

596 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

881 kr

246 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 215 kr

205 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 623 kr

383 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 104 kr

289 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 724 kr

529 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 127 kr

532 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 638 kr

828 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

809 kr

234 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 910 kr

1 905 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 910 kr

2 245 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 948 kr

658 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 883 kr

303 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 241 kr

956 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 107 kr

152 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

769 kr

164 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 883 kr

338 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

8 175 kr

6 580 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 075 kr

260 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 123 kr

753 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 469 kr

4 089 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

8 351 kr

1 116 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

895 kr

410 kr under referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 334 kr

304 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta