Smile Landskrona

Vårdgivare Colosseum Smile AB

Besöksadress
Säbygatan 17
26133 Landskrona
Webbsida
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 38% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 820 kr

445 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 182 kr

237 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 715 kr

635 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 240 kr

980 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 195 kr

1 875 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 115 kr

910 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 940 kr

2 970 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 820 kr

1 640 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 265 kr

3 935 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 800 kr

1 785 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 675 kr

2 650 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

3 050 kr

745 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 825 kr

1 545 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 375 kr

960 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 925 kr

8 390 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

46 545 kr

19 010 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

20 770 kr

9 235 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

34 335 kr

15 360 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

63 745 kr

23 560 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

78 435 kr

30 340 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 620 kr

930 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 055 kr

1 880 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 190 kr

220 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

585 kr

165 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 432 kr

237 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 955 kr

0 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

945 kr

185 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 190 kr

200 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

420 kr

5 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

820 kr

215 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

105 kr

40 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 092 kr

177 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

770 kr

175 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 120 kr

0 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

295 kr

75 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

550 kr

170 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

740 kr

75 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

685 kr

205 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

880 kr

160 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

205 kr

0 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

465 kr

145 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

715 kr

100 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 405 kr

455 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

492 kr

32 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 155 kr

295 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 600 kr

325 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 285 kr

380 kr över referenspris

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

290 kr

90 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

620 kr

120 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 730 kr

465 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

875 kr

260 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 680 kr

485 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

750 kr

175 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 930 kr

725 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 750 kr

1 040 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

585 kr

105 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 175 kr

1 640 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

1 205 kr

0 kr över referenspris

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 330 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 140 kr

200 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 220 kr

2 040 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

7 840 kr

4 280 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 780 kr

1 075 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 330 kr

5 155 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 680 kr

1 770 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 150 kr

320 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 958 kr

5 138 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 680 kr

4 845 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 275 kr

2 810 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 850 kr

1 430 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 665 kr

455 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

60 301 kr

22 426 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

61 335 kr

21 760 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

52 345 kr

17 840 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 582 kr

372 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 750 kr

485 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 210 kr

610 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 365 kr

645 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 630 kr

6 130 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 015 kr

1 170 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 090 kr

1 455 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 560 kr

1 740 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

8 375 kr

2 030 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 260 kr

355 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 375 kr

465 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 910 kr

580 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 620 kr

1 655 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 005 kr

1 625 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 095 kr

410 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 620 kr

530 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 805 kr

470 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 345 kr

465 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 050 kr

760 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 425 kr

705 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

3 100 kr

1 145 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

1 105 kr

560 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 250 kr

2 765 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 115 kr

3 080 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 670 kr

1 115 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 425 kr

720 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 695 kr

2 230 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

3 235 kr

1 125 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 715 kr

955 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

995 kr

340 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

2 280 kr

610 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

8 315 kr

2 465 kr över referenspris

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

620 kr

0 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 485 kr

1 365 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 988 kr

2 188 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

18 160 kr

5 875 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

19 180 kr

5 275 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

10 065 kr

370 kr under referenspris

828

Hel överkäksprotes

15 070 kr

4 635 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

12 420 kr

4 605 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

690 kr

265 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 000 kr

590 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 728 kr

848 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 145 kr

950 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 862 kr

447 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

1 920 kr

2 355 kr under referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket