Folktandvården City

Vårdgivare Folktandvården Sörmland AB

Besöksadress
Kungsgatan 41
63188 Eskilstuna
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 16% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 406 kr

86 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 055 kr

145 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 062 kr

87 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 399 kr

219 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 778 kr

608 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 441 kr

316 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 882 kr

1 162 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 542 kr

542 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 447 kr

1 482 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 600 kr

760 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 359 kr

619 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 314 kr

99 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 536 kr

421 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 431 kr

106 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

15 260 kr

3 175 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

33 250 kr

6 705 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

14 656 kr

3 541 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

29 051 kr

10 316 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

23 566 kr

4 416 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

31 402 kr

6 132 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 662 kr

37 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 400 kr

370 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

953 kr

18 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

448 kr

43 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 137 kr

18 kr under referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 021 kr

136 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

876 kr

146 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 096 kr

141 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

315 kr

85 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

629 kr

44 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

114 kr

54 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

972 kr

87 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

650 kr

75 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

252 kr

42 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

504 kr

139 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

707 kr

67 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

707 kr

247 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

728 kr

33 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

1 146 kr

1 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

847 kr

147 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

486 kr

11 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

117 kr

78 kr under referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

303 kr

7 kr under referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

555 kr

35 kr under referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

797 kr

118 kr under referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

493 kr

48 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

903 kr

73 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 356 kr

126 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 963 kr

123 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

512 kr

37 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

208 kr

18 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

177 kr

303 kr under referenspris

322

Stegvis exkavering

1 087 kr

138 kr under referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

530 kr

60 kr under referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 272 kr

122 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

995 kr

95 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

354 kr

1 kr under referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 223 kr

113 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 100 kr

60 kr under referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 021 kr

366 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

551 kr

91 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 700 kr

285 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 150 kr

595 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 128 kr

122 kr under referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

953 kr

48 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 918 kr

858 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 246 kr

1 816 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

3 157 kr

1 512 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 820 kr

1 825 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 663 kr

1 818 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

7 894 kr

984 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

4 041 kr

1 576 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 587 kr

2 797 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 060 kr

4 245 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 531 kr

156 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 200 kr

835 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 577 kr

1 412 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

335 kr

30 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 304 kr

79 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

11 204 kr

6 349 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 587 kr

4 357 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 127 kr

417 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 784 kr

309 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5 918 kr

303 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 451 kr

331 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 150 kr

160 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

926 kr

51 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

915 kr

35 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 298 kr

473 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 614 kr

319 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

736 kr

151 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

911 kr

246 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 229 kr

179 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 415 kr

125 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 020 kr

170 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 446 kr

201 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 879 kr

219 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 157 kr

272 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 320 kr

1 065 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 265 kr

1 410 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 947 kr

517 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 615 kr

30 kr under referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 730 kr

355 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 173 kr

138 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

777 kr

147 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

594 kr

6 kr under referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

6 631 kr

5 341 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 546 kr

576 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 093 kr

503 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

12 598 kr

753 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

13 686 kr

286 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

120 kr

15 kr över referenspris

827

Hel underkäksprotes

10 191 kr

126 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

9 613 kr

452 kr under referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 013 kr

2 478 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

412 kr

2 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 479 kr

119 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 942 kr

167 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 357 kr

242 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 699 kr

404 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 388 kr

268 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen