Folktandvården Strängnäs

Vårdgivare Folktandvården Sörmland AB

Besöksadress
Finningevägen 40
64525 Strängnäs
Webbsida
-
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 12% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 466 kr

91 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 098 kr

153 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 190 kr

110 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 499 kr

239 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 978 kr

658 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 543 kr

338 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 710 kr

1 740 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 775 kr

595 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 426 kr

2 096 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 835 kr

820 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 710 kr

685 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 126 kr

179 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

3 870 kr

410 kr under referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 249 kr

166 kr under referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

15 901 kr

3 366 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

34 647 kr

7 112 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

15 272 kr

3 737 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 075 kr

385 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 585 kr

410 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

993 kr

23 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

467 kr

47 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 184 kr

11 kr under referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 106 kr

151 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

913 kr

153 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 142 kr

152 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

328 kr

87 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

656 kr

51 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

118 kr

53 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 013 kr

98 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

678 kr

83 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

263 kr

43 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

525 kr

145 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

737 kr

72 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

759 kr

39 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

1 194 kr

4 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

883 kr

153 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

507 kr

12 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

184 kr

21 kr under referenspris

206

Fluoridbehandling

368 kr

37 kr under referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

316 kr

4 kr under referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

579 kr

36 kr under referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

830 kr

120 kr under referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

513 kr

53 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

941 kr

81 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 413 kr

138 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 045 kr

140 kr över referenspris

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

533 kr

38 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

217 kr

17 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

184 kr

316 kr under referenspris

322

Stegvis exkavering

1 133 kr

132 kr under referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

553 kr

62 kr under referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 040 kr

155 kr under referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 052 kr

252 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

1 037 kr

102 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

6 198 kr

1 398 kr över referenspris

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 490 kr

285 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 106 kr

396 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

562 kr

82 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 855 kr

320 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 218 kr

112 kr under referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

993 kr

53 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 083 kr

903 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 467 kr

1 907 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

7 106 kr

1 931 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 073 kr

3 253 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

Saknas

853

Hängande led vid implantatstödd bro

Saknas

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 292 kr

872 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 427 kr

217 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 359 kr

94 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

11 675 kr

6 640 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 073 kr

4 573 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 301 kr

456 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 985 kr

350 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 167 kr

347 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 722 kr

377 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

964 kr

59 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

953 kr

43 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 478 kr

513 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 478 kr

513 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 724 kr

344 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

1 051 kr

446 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

949 kr

264 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 280 kr

190 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 474 kr

139 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 062 kr

182 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 506 kr

216 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 958 kr

238 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 248 kr

293 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

904 kr

359 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 124 kr

1 639 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 528 kr

1 493 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 113 kr

558 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 649 kr

56 kr under referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 845 kr

380 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 264 kr

154 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

810 kr

155 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 737 kr

617 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 349 kr

549 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 127 kr

842 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

14 260 kr

355 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

10 619 kr

184 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

10 017 kr

418 kr under referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

429 kr

4 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 456 kr

261 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 855 kr

440 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 572 kr

297 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket