Tandläkarna Dellborg & Nordin

Vårdgivare Tandläkarna Dellborg & Nordin

Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 43
82732 Ljusdal
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 18% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 570 kr

325 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 027 kr

152 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 080 kr

220 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 465 kr

370 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 745 kr

740 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 412 kr

367 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 402 kr

947 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 510 kr

705 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

10 710 kr

1 140 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 142 kr

492 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 422 kr

987 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 020 kr

70 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

3 965 kr

80 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 385 kr

195 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

14 945 kr

3 330 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

32 625 kr

7 110 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

14 695 kr

4 010 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

20 693 kr

5 308 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

23 460 kr

5 045 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

30 060 kr

5 755 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 807 kr

242 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 030 kr

1 160 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

945 kr

45 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

440 kr

50 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 200 kr

90 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 995 kr

190 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

945 kr

255 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 035 kr

140 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

360 kr

70 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

585 kr

35 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

92 kr

32 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

935 kr

85 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

746 kr

196 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

250 kr

45 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

410 kr

60 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

735 kr

120 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

705 kr

50 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

1 208 kr

108 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

673 kr

2 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1 985 kr

650 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2 850 kr

915 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

236 kr

51 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

332 kr

33 kr under referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

365 kr

75 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

651 kr

96 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

495 kr

70 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

860 kr

60 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 650 kr

470 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

220 kr

230 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

220 kr

40 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

462 kr

7 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 360 kr

185 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

625 kr

70 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 175 kr

90 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 838 kr

208 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 275 kr

160 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 980 kr

395 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

504 kr

59 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 340 kr

1 065 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 160 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 275 kr

405 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 300 kr

355 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6 260 kr

2 965 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 288 kr

708 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

8 095 kr

3 300 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 418 kr

648 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

10 260 kr

3 625 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 110 kr

745 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 480 kr

365 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 970 kr

895 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 280 kr

835 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 000 kr

2 450 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 693 kr

408 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 271 kr

956 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 295 kr

175 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 125 kr

0 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 380 kr

260 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 430 kr

255 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 798 kr

203 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

11 670 kr

7 005 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 035 kr

4 085 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 470 kr

1 060 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 917 kr

1 327 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3 840 kr

275 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 985 kr

690 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 010 kr

620 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 345 kr

470 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 115 kr

165 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 115 kr

275 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 025 kr

180 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

4 475 kr

635 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 520 kr

845 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 675 kr

0 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 953 kr

748 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

588 kr

38 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

770 kr

135 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 220 kr

210 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 670 kr

430 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

985 kr

170 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 520 kr

325 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 880 kr

285 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 233 kr

423 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

6 870 kr

865 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 105 kr

1 440 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 630 kr

340 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 735 kr

450 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

815 kr

210 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 350 kr

535 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 070 kr

700 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 075 kr

1 695 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

115 kr

15 kr över referenspris

827

Hel underkäksprotes

11 085 kr

1 420 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 085 kr

1 420 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 195 kr

1 960 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

450 kr

55 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 550 kr

245 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 100 kr

435 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

1 360 kr

670 kr under referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 520 kr

355 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta