Så fungerar Tandpriskollen

Tandpriskollen gör det enklare för dig att jämföra priser mellan olika tandvårdsmottagningar. Eftersom det är fri prissättning på tandvård kan priserna variera stort.

De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Priserna för respektive behandlingspaket och åtgärd är medianpriser för en period på sex månader.

Tandpriskollen uppdateras tre gånger enligt nedan:

  • I januari som omfattar perioden juli‑december
  • I juli som omfattar perioden januari‑juni
  • I oktober omfattar perioden april‑september

När du besöker tandvården kan ditt pris påverkas av flera faktorer, till exempel en tandskadas storlek. Det betyder att du som patient kan få betala ett annat pris än det som visas på Tandpriskollen. Därför är det viktigt att du inför en större behandling får en kostnadsberäkning innan behandlingen startar.

Tandpriskollen drivs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och har utvecklats i samråd med tandvårdens aktörer. Du kan läsa mer om TLV på vår hemsida: www.tlv.se Länk till annan webbplats..

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket