Så fungerar Tandpriskollen

Det är fri prissättning inom tandvården. Tandpriskollen gör det enklare för dig som patient att jämföra priser mellan olika tandvårdsmottagningar.

De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Priserna för respektive behandlingspaket och åtgärd är medianpriser för en period på sex månader.

Tandpriskollen uppdateras tre gånger enligt nedan:

  • I februari som omfattar perioden juli‑december
  • I september som omfattar perioden januari‑juni
  • I november omfattar perioden april‑september

När du besöker tandvården kan ditt pris påverkas av flera faktorer, till exempel en tandskadas storlek. Det betyder att du som patient kan få betala ett annat pris än det som visas på Tandpriskollen. Därför är det viktigt att du inför en större behandling får en kostnadsberäkning innan behandlingen startar.

Tandpriskollen drivs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och har utvecklats i samråd med tandvårdens aktörer. Du kan läsa mer om TLV på vår hemsida: www.tlv.se Länk till annan webbplats..

Till toppen