Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet omfattar vuxna personer från det år de fyller 24 år och innehåller allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om tandvårdsstöd hos Försäkringskassan. Det finns också mycket att läsa om tandvård på 1177.se.

Allmänt tandvårdsbidrag

Hur stort det allmänna tandvårdsbidraget är beror på din ålder.

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
    Du kan välja att spara ditt allmänna tandvårdsbidrag i högst två år.

Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är 600 kr per halvår (1 januari och 1 juli varje år). STB lämnas till vissa patientgrupper med sjukdom eller funktionsnedsättning och som har risk för försämrad tandhälsa. STB kan användas för betalning av undersökningar och förebyggande tandvård. Det går inte att använda detta bidrag till behandlingar som till exempel att laga eller ta bort tänder. STB kan delas upp och användas vid flera besök men måste utnyttjas inom det halvår som avses. Det särskilda tandvårdsbidraget kan du inte spara.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv.

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att tandvårdsersättning lämnas för kostnader som enligt referensprislistan överstiger 3 000 kr under en ersättningsperiod. En ersättningsperiod är ett år från den dag den första åtgärden i perioden rapporterades. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Tänk på att patientens ersättning från högkostnadsskyddet beräknas utifrån statens referenspriser eller tandvårdsmottagningens priser om de är lägre än referenspriset. Är din tandvårdsmottagnings pris högre än referenspriset, får du själv stå för hela mellanskillnaden.

Referenspriserna fastställs av TLV och omräknas årligen.

Högkostnadsskyddet fungerar så här:

  • För patientkostnader upp till 3 000 kr, beräknade på referenspriser, lämnas ingen ersättning.

Därefter lämnas tandvårdsersättning som motsvarar:

  • 50% av de sammanlagda kostnaderna mellan 3 000 kr och 15 000 kr, beräknade på referenspriser.
  • 85% av de sammanlagda kostnaderna som överstiger 15 000 kr, beräknade på referenspriser.

Fri prissättning på tandvårdsmarknaden

Det är fri prissättning på tandvård, vilket innebär att vårdgivare kan ha olika pris för samma åtgärd. Den del av priset som ligger över referenspriset får patienten själv betala utan tandvårdsstöd. Det innebär att patientens kostnad för en behandling i hög grad påverkas av vårdgivarens priser.

Exempel 1 på patientkostnad och ersättning från högkostnadsskyddet

En behandling kostar 6 000 kr enligt referenspris. Tandläkare A har ett pris för behandlingen som är detsamma som referenspriset.

Hos tandläkare B är priset för samma behandling 8 000 kr, dvs 2 000 kr högre än referenspriset.

Patientens kostnad hos tandläkare A blir:
4 500 kr (3 000 kr + 50% av 3 000 kr).

Patientens kostnad hos tandläkare B blir:
6 500 kr (3 000 kr + 50% av 3 000 kr + 2 000 kr).

Hos tandläkare B får patienten betala 2 000 kr mer för behandlingen eftersom tandvårdsersättningen beräknas på referenspriset

Exempel 2 på patientkostnad och ersättning från högkostnadsskyddet

En behandling kostar 25 000 kr enligt referenspris. Tandläkare A har samma pris som referenspriset för behandlingen. Hos tandläkare B är priset för samma behandling 33 000 kr, dvs 8 000 kr högre än referenspriset.

Patientens kostnad hos tandläkare A blir:
10 500 kr (3 000 kr + 50% av 12 000 kr + 15% av 10 000 kr)

Patientens kostnad hos tandläkare B blir:
18 500 kr (3 000 kr + 50% av 12 000 kr + 15% av 10 000 kr + 8 000 kr).

Hos tandläkare B får patienten betala 8 000 kr mer för behandlingen eftersom tandvårdsersättningen beräknas på referenspriset.

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket